Kogemus aastast 1992!

Auto- ja haagiselamute rent ning hooldus

Tellimine

Target Image

Teenused

Auto- ja haagiselamud
Remondime haagiselamuid ning matkaautosid. Remondime gaasiga töötavaid külmikuid ning gaasi- ja elektrisüsteeme.

Elektritööd
Teostame elektritöid kuni 1000V elektrisüsteemides. Projekteerime elektripaigaldisi. Omame B pädevust. Teostame elektripaigaldiste käidukorraldamist. Tegevusloa nr. EL10087568-0001 (alates 19.11.2002).

Gaasitööd
Teeme projekti dokumentatsioone. A, B, ja C kategooria gaasipaigaldise kasutamise järelvaataja. A, B ja C kategooria gaasipaigaldise, -seadme või abiseadme remontimine ja hooldamine ning gaasiseadme või abiseadme demonteerimine ja paigaldamine. Tegevusloa nr. TGT000060 (alates 28.09.2005).

Rehvitööd

Kastiauto (kallutav) rent (B kategooria)